Sunday, 29/03/2020

Daily Archives: 26/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 17 Tháng Năm | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Dt 4,16 Ta hãy...

Thứ Hai, 30.12, ngày Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Kn 18,14-15 Lúc vạn vật đắm chìm trong thinh lặng, và...

Ngày 20 Tháng Tư, Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 3,11-26 Tin Mừng   Lc 24,35-48 Ca...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 15, 2018 – October 21, 2018

October 15, 2018 DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Memorial  of Saint Teresa of Jesus, Virgin and doctor of the Church In Paul’s letter to the...

Daily Readings Audio | December 18, 2017 – December 24, 2017

December 18, 2017 « December 17  |  December 19 » Monday of the Third Week of Advent Lectionary: 194 Reading 1 Jer 23:5-8 Behold, the days are coming, says the...