Tuesday, 18/06/2024
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 18 Thường Niên 06.08.2023 | Chúa biến hình | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ    x Mt 17,5 Trong đám mây sáng ngời, có Thánh Thần hiện...

Ý nghĩa “Nhà Tạm” nơi Nhà Thờ Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý...

From “The Religion Teacher” Từ loạt bài “Giáo Lý Viên” do Jared trình bày và Peter Tran diễn dịch Ý nghĩa “nhà tạm” nơi các nhà thờ...

Thứ Ba 01.03.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo...

Thứ Năm, ngày 10.09, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc...