Monday, 23/09/2019
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

Cáo Thỉnh Viên và Phó Cáo Thỉnh Viên: Cáo thỉnh viên: Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Phó Cáo thỉnh viên: Lm. Dương Hữu Nhân - trong...

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Is 9,2 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã...

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 37,22-23 Muôn lạy Chúa,...

Thứ Tư, ngày 04 Tháng Chín, Kính Thánh Giuse | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người quản gia trung tín và khôn...