Sunday, 08/12/2019
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 02 Tháng Hai, Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Ml 3,1-4   Bài đọc 2: ...

Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng 8 | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gs 24, 14-29 Tin Mừng:  Mt...

Chúa Nhật XX Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/Yu0GRaCMSQc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 21 Tháng Giêng, Chúa Nhật 3 Thường Niên, B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Gn 3,1-5.10   Bài đọc 2: ...

Thứ Bảy, ngày 28 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Chúa phán: “ Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong...