Monday, 27/05/2019
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 85,3.5 Xin dủ...

Thứ Bảy, Ngày 09 Tháng Sáu, Kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa,...

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa phán: “Ta là Đấng...

Thứ Bảy, ngày 20 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Lễ Vọng Phục Sinh Canh thức vượt qua Làm phép lửa và chuẩn...

Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng Tám, Thánh Lô-ren-xô, Phó Tế, Tử Đạo, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Đây là thánh Lô-ren-xô, người...