Tuesday, 26/05/2020
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Thứ Ba, 24.12, Thánh lễ buổi sáng | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: x. Gl 4,4 Này đây, thời gian đã tới hồi viên...

Lạm dụng tình dục: Đức Phanxicô kêu gọi cương quyết và quyết định để...

by phanxicovn Đức Phanxicô tại Đền thánh Đức Mẹ ở Knock chúa nhật 26 tháng 8, ngài xin Chúa thứ tha cho các tội lạm...

Chúa Nhật XIII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/o28zxkwEnlc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 22, 2019 – April 28, 2019

April 22, 2019 « April 21  |  April 23 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Monday within the octave of Easter At Pentecost, Peter...

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/rVOqAHJQe3Q ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy