Wednesday, 20/01/2021
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Ba đặc tính của vị sứ giả Tin Mừng | Thánh lễ tại nhà...

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/dLVSBAnWb9E

Thứ Ba, ngày 29 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

Thứ Bảy, Ngày 03 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 V 3, 4-13   Tin Mừng:...

Thứ Sáu, Ngày 27 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa...

Panô Chúa Nhật 5 mùa Phục Sinh B

Franc Lee Tin Mừng   Ga 15,1-8 Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Tin Mừng...