Thursday, 01/10/2020
Trang chủ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh Lễ

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Tin xem nhiều

Những bậc thang thánh mà Chúa Giêsu đã bước lên sẽ được mở cửa...

Zelda Caldwell Thánh Helena được cho là đã đem những bậc thang này về từ dinh của Philatô ở Giêrusalem. Trong nhiều thế kỷ, người hành...

Panô Chúa Nhật Lễ Lá

NguoiAnGiang Tin Mừng  Mc 11,1-10 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Mác-cô. Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức...

Panô Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm B

Franc Lee Con Người quang lâm (Mt 24: 29 -31; Lc 21: 25 -28) "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt...

Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF PANÔ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY Franc Lee

Đức TGM Tin Lành của Estonia: “Cuộc thăm viếng của Đức Giáo hoàng sẽ...

PHỎNG VẤN TẠI TALLINN: Đức Tổng Giám mục Tin lành của Estonia: “Cuộc thăm viếng của Đức Giáo hoàng sẽ là sự thể hiện...