Wednesday, 22/09/2021

Tin xem nhiều

Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh

By phanxicovn Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh illustre.ch, Arnaud Bédat, 2019-10-11 Một sự kiện rất hiếm: Thụy Sĩ vùng nói...

Ông Louis Nhiệm nhận ơn lành Cha Diệp chuyển cầu | Xin Cha chuyển...

Xin mời thưởng thức những câu chuyện rất thật: Xin Cha chuyển cầu 4: Ông Louis Nhiệm, quê Hoà Thành,  tin tưởng và nhận được ơn lành...

Giáo Hội địa phương và quyền bính | Kiến thức Công Giáo số 3

Giáo Hội địa phương và quyền bính (Particular Churches and the authority constituted within them) I. Các Giáo Hội địa phương – Particular Churches Đức Giáo...

Bản tổng kết đầu tiên chuyến đi của Đức Phanxicô đến Thái Lan

by phanxico.vn Các nữ tu Thái Lan chờ Đức Phanxicô gần giáo xứ Thánh Phêrô ở quận Sam Phran ngày 22 tháng 11-2019  (ANN WANG)...

Tượng Mẹ Maria Đồng trinh cao hơn tượng Chúa Kitô Cứu Thế

CC Wikimedia Caroline Becker Bức tượng Đức Đồng trinh này lớn hơn bức tượng bằng đá nguyên khối Chúa Giêsu ở Rio de Janeiro và Đức...