Monday, 27/05/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | December 10, 2018 – December 16, 2018

December 10, 2018 « December 9  |  December 11 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website In the first reading, the prophet Isaiah offers a vision of hope...

Thứ Năm, ngày 09 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Kh 15,1-2 Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao...

Đức Thánh Cha động viên tín hữu hãy trở về với điều trọng yếu...

Bài giảng Lễ Tro của Đức Thánh Cha 06 tháng Ba, 2019 17:15 JIM FAIR Ngày 6 tháng Ba, 2019, Đức Thánh Cha Phanxico gửi một thông...

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Ngày sau hết và đích đến của các dân...

‘Đây không phải là bài huấn từ về ngày chung thẩm của thế giới nhưng là một lời mời gọi hãy sống hiện tại...

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng Ba 2017: Nâng đỡ các...

Biết bao người đang bị bách hại vì đức tin của mình. Họ bị ép buộc rời bỏ nhà cửa, nơi thờ phượng, và...