Sunday, 24/03/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 16 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 16, 1-13   Tin Mừng:...

Lịch Phụng Vụ Tháng Ba 2018 năm B

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại được trợ giúp. Xin cho các Kitô hữu bị bách hại được trợ giúp...

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa phán: “Ta là Đấng...

Chúa Nhật XXX Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/AxlV6I85WgQ ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Giêng, Kính Thánh Tâm Chúa | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 8,4-7.10-22a   Tin Mừng: Mc...