Sunday, 24/03/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 01 Tháng Năm, Thánh Giu-se Thợ | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:   St 1, 26 – 2,3 Tin...

Thông tin lạc quan về tiến trình án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu...

Để nghe Cha Peter Trần Thế Tuyên thuyết minh, click nút Play: ooo I. Giai đoạn cấp địa phận đã hoàn tất bằng nghi thức kết...

Thứ Tư, Ngày 14 Tháng Hai, Lễ Tro | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Ge 2,12-18   Bài đọc 2:  ...

Đức Phanxicô: Phân định là “thuốc chữa cho bệnh cứng nhắc”

by phanxicovn fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2017-09-14 Sáng thứ năm 14 tháng 9, Đức Phanxicô tiếp 114 tân giám mục vừa được phong giám mục trong năm...

Chúa Nhật 1 Mùa Chay C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/4E5onubFZz8 ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Download File PDF | File...