Saturday, 30/05/2020

Tin xem nhiều

Lịch Phụng Vụ Tháng Chín 2019 năm C

THÁNG CHÍN Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế biết cùng làm việc với nhau để bảo vệ...

Thứ Ba, ngày 02 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  x Is 55,1 Chúa phán: “Hỡi những người đang...

Chúa Nhật 4 Thường Niên | Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh |...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=ysEOn1GMGa4 ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Sáu, 08.11, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...

Xin Cha chuyển cầu số 27 | Ngày 23.7.2017

https://youtu.be/KiUrGNNMB8c