Tuesday, 28/01/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng Giêng, Thánh Ti-mô-thê và Thánh Ti-tô, Giám Mục, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   2 Tm 1,1-8   Hoặc:  Tt 1,1-5   Tin...

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tx 5, 1-6.9-11 Tin Mừng:...

Thứ Ba, Ngày 08 Ttháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta...

Ứng viên người Việt Nam cho tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên...

CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP Sinh ngày: 01-01-1897 tại làng Tấn Đức, ấp Mỹ Lợi, Mỹ Luông, Chợ Mới, tỉnh An Giang. Song thân: Ông...

Đức Giáo hoàng cấm bán thuốc lá tại Vatican

by phanxicovn Catholic Herald | Junno Arocho Esteves | 09-11-2017 Quan ngại về những nguy hại của việc hút thuốc, Đức Phanxicô đã cấm bán thuốc...