Wednesday, 17/07/2019

Tin xem nhiều

Đức Mẹ của Kinh Thánh và Đức Mẹ của lòng sùng kính

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2018-06-25 Có nhiều người tin rằng: Người Công giáo La Mã có khuynh hướng sùng bái Đức Mẹ, còn người Tin Lành...

Thứ Hai, Ngày 04 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 2, 1-5 Hoặc Is 4,2-6 Tin...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 18, 2019 – February 24, 2019

February 18, 2019 « February 17  |  February 19 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website The first reading tells the murder of Abel by his brother Cain,...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | February 25, 2019 – March 3, 2019

February 25, 2019 « February 24  |  February 26 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website In our first reading, the author of the Book of Sirach proclaims...

Thứ Tư, Ngày 19 Tháng Bảy, Kính Thánh Giuse| Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 3,1-6.9-12 Tin Mừng: Mt 11,25-27 Ca...