Tuesday, 18/06/2024

Tin xem nhiều

Thứ Ba 16.01.2024 | Lời Chúa năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây Bài đọc: 1 Sm 16, 1-13 Ông...

Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ :  Kh 5,12 Con Chiên...

6 Thánh nữ là mẹ đơn thân

Public Domain Meg Hunter-Kilmer 09 tháng Năm, 2020 Những người mẹ đơn thân thường bị lãng quên trong Ngày của Mẹ, nhưng chắc chắn những người phụ...

Những điều trông thấy dạy tôi sống đời | Số 3

Xin mời giải trí với Video  Những điều trông thấy dạy tôi sống đời 3 với chủ đề: - Giám Mục bán xe hơi sửa chủng...

Video Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/bSTKnbNnutg Mời xem bài liên quan:Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Chúa Giêsu chữa...