Monday, 27/05/2019

Tin xem nhiều

Lịch Phụng Vụ Tháng Hai 2019 năm C

THÁNG HAI Ý cầu nguyện: Cầu cho các nạn nhân của nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực được chào đón quảng...

Chúa Nhật XXVII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/kOOQXnm7bmY ĐÁP CA Doownload File PDF | File MP3 ALLELUIA Doownload File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, Ngày 17 Tháng Mười, Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Gl 2,19-20 Tôi cùng chịu...