Saturday, 30/05/2020

Daily Archives: 24/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 07 Tháng Bảy, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 23, 1-4.19; 24, 1-8.62-67 Tin...

Tiến trình tuyên phong Chân Phước và Hiển Thánh

Bài tóm lược nầy dựa theo: Những thông tin được Văn Phòng báo chí Vatican phổ biến ngày 12.9.1997 nhằm cắt nghĩa những điều lệ...

Đức Thánh Cha thăm Nhà Bảo tàng Occupations and Freedom Struggles ở Vilnius

‘Lạy Chúa, trong nơi tưởng nhớ này, chúng con khẩn cầu rằng tiếng kêu khóc của Người giữ chúng con biết cảnh tỉnh.’ 23 tháng...

Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng Bảy, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới | Cha Roland Jacques, OMI

Hiệp ý với Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh, và tất cả những ai yêu mến Cha Phanxicô Diệp ! Xin Tôi Tớ Thiên Chúa...