Monday, 02/10/2023
Trang chủ Tác giả Posts by truongbuudiepapt

truongbuudiepapt

2782 POSTS 0 Bình luận

Tin xem nhiều

Panô Chúa Nhật Lễ Lá

NguoiAnGiang Tin Mừng  Mc 11,1-10 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Mác-cô. Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay, C | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C Sách Giôsuê 5, 9a, 10-12; Thư II Thánh Phaolô gửi Côrintô II Cor.5,17-21 và Phúc Âm Luca 15, 1- 3, 11-32 Tin...

Thứ Hai 29.08.2022 | Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Tv 118,46-47 Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan, con giãi...

Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một, Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Ed 47,1-2.8-9.12 Bài đọc 2: ...

Thứ Tư, ngày 25 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Chúa phán : “ Ta là Đấng cứu độ dân Ta,...