Tuesday, 18/02/2020

Daily Archives: 12/02/2020

Tin xem nhiều

Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Thái Lan đừng sợ tương lai

Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Thái Lan đừng sợ tương lai Chúng ta hãy bước ra ngoài để gặp gỡ Đức Ki-tô, vì...

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/tqVQK_vZsrU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Sứ mạng của Giáo hội rao giảng Tin mừng...

“Sứ mạng loan báo cho tất cả mọi người rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Người muốn giải thoát chúng ta, và kêu...

Thứ Ba, Ngày 19 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Tm 3, 1-13 Tin Mừng  ...

Nước mắt rơi xuống môi khô | Chuyện dài mùa Thương Khó

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó. Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút 1. Bữa ăn...