Wednesday, 17/07/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | March 25, 2019 – March 31, 2019

March 25, 2019 « March 24  |  March 26 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website The Annunciation of the Lord Isaiah delivers a message that the Lord will...

RIP | Bà Isave Tô Thị Sử

AI TÍN BÀ ISAVE TÔ THỊ SỬ Thân mẫu Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và Dì Agnes Nguyễn Thị Phụng (MTG Cái Mơn) Bà Isave vừa được...

Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Thoát khỏi cái chết trong gang tấc vì tai nạn giao thông | Xin...

https://youtu.be/l76I1eVn5LE ooo Nghe bài Xin Cha chuyển cầu

Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C

Hoang đàng làm tàng đi hoang, Chăn heo, đói khổ, lầm than kêu trời. Làm người, sinh sống trên đời, Cố dành ít phút đọc lời trường...