Saturday, 30/05/2020

Tin xem nhiều

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/0ACH_Tr5ysM ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng Năm| Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc: Cv 16,1-10 Tin Mừng Ga 15,18-21 Ca...

Thứ Bảy, ngày 11 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 26,16-19 Tin Mừng: Mt 5,43-48 Ca...

Bài giảng Chúa Nhật XXVI Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Nhà giàu gấm vóc lụa là. Linh đình yến tiệc, cả nhà nhộn vui. Mắt ông sáng mà lại đui: Ladarô, ngay cửa, tối thui,...

Thứ Tư, ngày 15 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ: TV 17, 50; 21, 23 Lạy Chúa, giữa muôn dân...