Thursday, 23/09/2021

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 22.02, Lập Tông Tòa Thánh Phêrô | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Lc 22,32 Chúa nói với ông Si-mon Phê-rô: “Thầy đã...

Thứ Hai, ngày 19 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin...

Thứ Tư, ngày 19.08 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin...

Chúa Nhật XXI Thường Niên C | Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/0nQgC1XETpo NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang...

Thứ Hai, Ngày 03 Tháng Tư | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Tin Mừng: Ga 8,1-11 Ca...