Monday, 27/01/2020

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 08 Tháng Mười, Lễ Tạ Ơn | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa,...

Thứ Bảy, ngày 18 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Mk 7,14-15.18-20 Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32 Ca...

Thứ Tư, Ngày 14 Tháng Mười Một, Kính Thánh Giuse| LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...

Thứ ba, ngày 22 tháng tám, Đức Ma-ri-a Trinh Nữ Vương, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 9,1-6 Tin Mừng   Lc 1,26-38 Ca...

Thứ Năm, ngày 05 Tháng Chín, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc...