Sunday, 24/03/2019
Trang chủ Vững niềm tin Sống Đạo đời thường

Sống Đạo đời thường

Tin xem nhiều

Thứ ba, Ngày 06 Tháng Sáu | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 2,9-14 Tin Mừng: Mc 12,13-17 Ca...

Bài giảng Chúa Nhật XXX Quanh Năm A

Thơ tóm ý: Có thầy thông luật hỏi rằng: Giới răn trọng nhất dạy đàng tinh thông? Thiên Chúa Tạo Hoá chí công Tôn thờ hết sức, bên...

Thứ Tư, Ngày 18 Tháng Mười, Thánh Lu-ca, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   2 Tm 4,10-17 Tin Mừng   Lc...

Thứ Năm, ngày 21 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá...

Ngày 15 tháng bảy, Chúa nhật 15 thường niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con...