Sunday, 01/08/2021

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

TRUYỀN THÔNG

Lịch Phụng Vụ Tháng 08.2021, năm B | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn Ý cầu nguyện: Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh...
video

Thánh Lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên, B | Lm. Peter...

*** Mời xem các bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Chúa Nuôi...

Ngày 01.08, Chúa Nhật XVIII Thường Niên | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)             Ca nhập lễ :  Tv 69,2.6 Lạy Chúa Trời, xin đến...

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng C

Giữa tuần bận bịu bào chế: Thuốc ngủ nặng đô không ế bao giờ Cho vô thần trí vật vờ Lời Chúa lương thực, bến bờ BÌNH...

Thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh | 10.05.2020 | Lm Peter Trần Thế...

Mời xem: Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A | Lm Phêrô Trần Thế Tuyên

Chúa Nhật 3 Thường Niên năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 1,1-4.4,14-21 Thưa...

Ngày 12 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 32 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Kn 6, 12-16 Bài đọc...

Thứ Tư, Ngày 12 Tháng Chín, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...