Tuesday, 01/12/2020

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

TRUYỀN THÔNG

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm B | Thánh Vịnh Đáp...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Ba, ngày 01.12 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  x Dcr 14,5-7 Này Chúa sắp đến, cùng với muôn thần...

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 31 Tháng Mười, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tx 5, 1-6.9-11 Tin Mừng:...

Thứ Hai, ngày 10.08, Thánh Lôrenxô, Phó tế, Tử đạo, Lễ kính | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Đây là thánh Lô-ren-xô, người đã hiến thân phục vụ Hội...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh | Quang Hoài

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên - Nhạc: Quang Hoài. Trình bày: Minh An | Biên tập: Hiếu Nguyễn
Xem bài liên quan: Bài...