Wednesday, 15/07/2020

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

TRUYỀN THÔNG

Lịch Phụng Vụ Tháng Bảy 2020, năm A

Tâm Thành biên soạn THÁNG BẢY 1-7 11 X Thứ Tư. Am 5,14-15.21-24; Tv 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17; Gc 1,18; Mt 8,28-34. 2 12 X Thứ Năm đầu tháng. Am 7,10-17; Tv 18,8.9.10.11; 2 Cr 5,19;...

Thứ Tư 15.07, Thánh Bônaventura, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của...

Chúa Nhật 16 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Tin xem nhiều

Đức Thánh Cha gửi thông điệp video đến Đại hội Truyền giáo Quốc gia...

Sự kiện diễn ra từ 1-4 ở Jakarta 01 tháng Tám, 2019 15:48 --- ZENIT STAFF --- Ngày 1 tháng Tám năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxico gửi thông...

Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh | Lm Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Công Vụ Tông Đồ 2:14, 22-33 Thư I của Thánh Phêrô 1:17-21 và Phúc Âm Luca 24:13-35 A. Video bài giảng https://youtu.be/sOvkAos-Z5Q Tin Mừng...

Đối với Đức Phanxicô, thổ dân vùng Amazzonia là mẫu gương cho toàn Giáo...

by phanxicovn Đức Phanxicô cùng với thổ dân ở Puerto Maldonado, Pêru 19-1-2018 famillechretienne, Par Xavier Le Normand (I.Media), Pêru, 2018-01-23 Từ Chi-lê đến Pêru, Đức Phanxicô...

Thứ Ba, ngày 15 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...

Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...