Monday, 27/05/2019

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

Tin vui về án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp...

General Postulation of the Oblates of Mary Immaculate Văn phòng Tổng Cáo Thỉnh Viên của Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Rome, Italy To:...

TRUYỀN THÔNG

Chúa Nhật 6 Phục Sinh | Nhạc & Ảnh diễn ý...

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn Nghe...

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng...

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Rm 6,9 Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh,...

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 09 Tháng Tư, Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Dt 10, 5.7 Khi vào...

Chủ nghĩa giáo quyền là gì?

fr.aleteia.org, Nicholas Senz, 2018-08 Đức Phanxicô để một phần lớn trong triều giáo hoàng của mình để tố cáo nạn giáo quyền trong Giáo hội....

Thứ Tư, ngày 10 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 17, 48-49 Lạy Chúa Ngài giải thoát...

Thứ Hai, ngày 25 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...