Tuesday, 18/02/2020

Daily Archives: 05/02/2020

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 4, 2019 – February 10, 2019

February 4, 2019 « February 3  |  February 5 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website The first reading describes the great and inspiring faith of many in...

Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, người sống một ngàn thập giá

by phanxico.vn< Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận (1928-2002) acistampa.com, Andrea Gagliarducci, 2017-05-08 Cuộc đời của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận là cuộc đời của thánh...

Thứ Hai, ngày 26 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 85,1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời...

Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)    Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 13, 2019 – May 19, 2019

May 13, 2019 « May 12  |  May 14 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Memorial of Our Lady of Fatima The early Christians,...