Saturday, 30/05/2020

Daily Archives: 27/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 15 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ: TV 17, 50; 21, 23 Lạy Chúa, giữa muôn dân...

Chúa Nhật 4 Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/I6BSKSUr8KI ĐÁP CA Nghe và Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Nghe và Download File MP3 | File PDF Nhóm...

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng Bảy, Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám Mục Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ     Hc 15,5 Chúa đã cho...

Thứ Năm, Ngày 08 Tháng Ba| LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ Ta là Đấng cứu độ...

Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)    Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...