Sunday, 24/03/2019

Tin xem nhiều

Nếu muốn bình an trong lòng, hãy thử cai nghiện Facebook

by phanxicovn Catholic Herald | Linh mục David Palmer Tập trung vào những phong cách thời thượng và chuyện tranh luận chóng qua mỗi ngày, sẽ...

Thứ Hai, Ngày 13 Tháng Mười Một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 1, 1-7 Tin Mừng:  Lc...

Hình ảnh kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên [Phần...

Quang Trong Hien Vancouver Tiệc mừng kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục của Cha Phêrô Trần Thế Tuyên sau Thánh Lễ Tạ Ơn ngày 20.1.2018...

Ngày 20 Tháng Một, Chúa Nhật 2 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  TV 65, 4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ...

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Is 9,2 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã...