Monday, 27/05/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | June 25, 2018 – July 1, 2018

June 25, 2018 « June 24  |  June 26 » DAILY MEDITATION by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the first reading, we hear of the fall of the northern kingdom...

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời | Ảnh & Nhạc diễn ý bài Phúc...

Tin Mừng:  Lc 2,16-21 Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho...

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 102,2-3 Chúc tụng Chúa...

Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng Giêng, Thánh Ti-mô-thê và Thánh Ti-tô, Giám Mục, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   2 Tm 1,1-8   Hoặc:  Tt 1,1-5   Tin...

Thứ Hai, ngày 06 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người...