Wednesday, 17/07/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Maria, ngày đầu tuần Ra thăm mộ Chúa, lòng thuần nhớ thương. Tảng đá to lớn vô phương! Lăn ra bên cạnh! phô trương điều gì? Quay về...

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 3,1-11a.16-17a Tin Mừng: Mc 12,18-27 Ca...

Ngày 28 Tháng Giêng, Chúa Nhật 4 Thường Niên, B | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Đnl 18, 15-20   Bài đọc...

Bài giảng Chúa Nhật IV Quanh Năm A

Tám mối phúc thật Chúa ban: Tinh thần nghèo khó! Lạc hoan nước trời! Hiền lành nhân đức ở đời Cơ nghiệp Đất Nước...