Sunday, 20/10/2019

Tin xem nhiều

Linh mục Matthieu Dauchez: “Chúng ta không thể giải thích sự dữ, nhưng chúng...

by phanxicovn fr.aleteia.org, Sylvain Dorient, 2017-09-27 Linh mục Matthieu Dauchez từ Phi Luật Tân về Pháp, cha chia sẻ đời sống của các trẻ em...

Bài giảng Lễ Chúa Giáng Sinh | Lễ Đêm | Lễ Ban Ngày

Lễ Giáng Sinh - Lễ Đêm https://youtu.be/rXlE5sKlONc Tin Mừng:  Lc 2,1-14 Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô...

Thứ Ba, Ngày 17 Tháng Mười, Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Pl 3,17 – 4,1 Tin Mừng  ...

Thứ Hai, Ngày 27 Tháng Tám, Thánh Nữ Mô-ni-ca, Lễ Nhớ | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Cn 31,30.28 Người phụ nữ...

Thấu kính kim cương [phần 1] | Truyện ngắn viễn tưởng

Fitz-James O’brien | Scarlett Le dịch Chú thích của người dịch: *  Fitz-James O’brien (1828-1862), nhà văn người Mỹ gốc Ireland, được xem như một...