Sunday, 24/01/2021

Tin xem nhiều

Bản sao 3D giống như Chúa Giêsu thật được phục dựng dựa vào tấm...

Scarlett Le Lucandrea Massaro | Mar 28, 2018 Giáo sư Giulio Fanti thuộc Đại học Padua cho biết: “Chúng tôi tin rằng chúng ta có...

Thứ Bảy, ngày 25.04, Thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Mc 16,15 Chúa nói: “Anh em hãy đi khắp thế...

Đức Thánh Cha động viên tín hữu hãy trở về với điều trọng yếu...

Bài giảng Lễ Tro của Đức Thánh Cha 06 tháng Ba, 2019 17:15 JIM FAIR Ngày 6 tháng Ba, 2019, Đức Thánh Cha Phanxico gửi một thông...

Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng Sáu, Thánh Gio-an Tẩy Giả, Lễ Trọng | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 49,1-6 Bài đọc 2: ...

Thứ Hai, ngày 07.09 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết...