Friday, 25/09/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 02.06 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 24,16.18 Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương...
video

Thánh Lễ Chúa Nhật XX Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/dh0YhlsgKSQ Mời xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XX Quanh Năm A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Kẻ ngoại người...

Đức Thánh Cha gửi lời Chúc Tết tới các gia đình

Vatican Tiếng Việt https://youtu.be/rZjJabr1IwA

Câu chuyện ly kỳ về việc tìm kiếm xương của Thánh Phêrô

Stephen Beale 29 tháng Mười, 2018 Alessia Giuliani | CPP O’Neill mô tả, “Khi các công nhân đào sâu hơn tìm về lịch sử của khu nghĩa...