Wednesday, 17/07/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF PANÔ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY Franc Lee

Chúa Nhật 2 Mùa Chay B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/_bCQxGFUfMs ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài giảng Chúa Nhật IV Quanh Năm A

Tám mối phúc thật Chúa ban: Tinh thần nghèo khó! Lạc hoan nước trời! Hiền lành nhân đức ở đời Cơ nghiệp Đất Nước...

Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một, Thánh An-rê, Tông Đồ, Lễ Kính | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 10,9-18 Tin Mừng   Mt 4,18-22   Ca...

Thứ Ba, Ngày 10 Tháng Bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : Tv 47,10-11 Lạy Thiên...