Sunday, 24/03/2019

Tin xem nhiều

Ngày 10 Tháng Chín, Chúa Nhật 23 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Ed 33,7-9 Bài đọc 2: ...

Thứ Ba, Ngày 01 Tháng Năm, Thánh Giu-se Thợ | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ : Tv 127,1-2 Hạnh phúc...

Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng Bảy, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Thứ Tư Ngày 4 Tháng Mười, Thánh Phanxicô Átxidi, Lễ Nhớ | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Hc 50, 1.3-7 Hoặc: Gl 6,14-18 Tin...

Thứ Hai, Ngày 06 Tháng Tám, Chúa Giê-su Biến Hình, Lễ Kính | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ x Mt 17,5 Trong đám...