Tuesday, 01/12/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 07 Tháng Mười Hai, Thánh Amrôxiô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ   Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên...

Thứ Bảy, Ngày 08 Tháng Bảy, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  St 27,1-5.15-29 Tin Mừng: Mt 9,14-17 Ca...

Thứ Sáu, Ngày 21 Tháng Chin, Thánh Mát-thêu, Tông đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Mt 28,19-20 Chúa nói: “Anh...

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa | Ảnh & Nhạc diễn ý bài...

Tin Mừng:  Lc 3, 15-16. 21-22 Đức Giêsu chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra. Tin Mừng Chúa Giê-su...

Nhà thờ Chính tòa Kính (Crystal) có thể chịu động đất mạnh 8 độ...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 7 16, 2020 ...