Friday, 22/11/2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, ngày 24 Tháng Một, Thánh Phanxicô đờ Xan, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ : Ed 34,11,23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn...

Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Chín, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Thứ Bảy, ngày 08 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Cv 1,14 Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí,...

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng...

Tổng Trấn Philatô | Từ trên thánh giá nhìn xuống

Cha Carôlô Hồ Bặc Xái biên soạn dịp mừng 40 năm linh mục 8.8.2016 Tông đồ Phêrô Gioan và các tông đồ khác Giuđa ...