Sunday, 23/01/2022

Tin xem nhiều

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thánh Cả Giuse: Cách nhìn mới lạ | James & Joseph Lập

James & Joseph Lập chuyển ngữ Download File PDF tại đây

Thứ Tư, ngày 02 tháng Một, Thánh Baxiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nađien, giám mục,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên...

Những dây xích của Thánh Phêrô: Một “thánh tích kép”

Tri Khoan chuyển ngữ Daniel Esparza | 30/09/21 Truyền thống cho rằng những sợi dây xích của Thánh Phêrô, được lưu giữ trong nhà thờ San Pietro...