Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 09/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 21 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những...

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Mười Hai, Thánh Đa ma xô I, Giáo Hoàng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và...

Dám can đảm, bí quyết để sống thanh thản

By phanxicovn - 31/05/2019 fr.aleteia.org, Rémy Mahoudeaux, 2019-05-10 Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời...

Chúa Nhật XIX Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/G-_5nDojeSM ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Ba, Ngày 29 Tháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 17, 19-20 Chúa...