Tuesday, 18/06/2024

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 20 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá...

Thứ Bảy 04.02.2023 | Kính Đức Mẹ | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Thứ Năm, ngày 07 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ    Tv 105,47 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin...

Thứ Bảy 07.05.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Cl 2, 12 Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, anh...

Thứ Ba, Ngày 18 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)  Ca nhập lễ Vua chúng ta là Đức Ki-tô ngự đến, Người chính...