Friday, 22/11/2019
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Ngày 23 Tháng Chín, Chúa Nhật 25 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa phán : “ Ta...

Lịch Phụng Vụ Tháng Bảy 2019 năm C

THÁNG BẢY Ý cầu nguyện: Cầu cho những người thi hành công lý biết làm việc với lòng chính trực, và sự bất công đang...

Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Rangoun, 30-11-2017

by phanxicovn Hình ảnh Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Rangoun với các người trẻ, 30-11-2017. ...

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng Ba 2017: Nâng đỡ các...

Biết bao người đang bị bách hại vì đức tin của mình. Họ bị ép buộc rời bỏ nhà cửa, nơi thờ phượng, và...

Chúa Nhật 30 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy