Tuesday, 28/01/2020
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 18 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Tm 2, 1-8   Tin Mừng  ...

Thứ Năm, Ngày 05 Tháng Bảy, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Thứ Năm, Ngày 9 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Thứ Năm Ngày 5 Tháng Mười, Kính Máu Thánh Chúa Giê-su | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 Tin mừng: Lc 10,1-12   Ca...

Thứ Sáu, ngày 02 Tháng Tám, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ      Tv 32,11.19 Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...