Monday, 23/09/2019
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 19 Tháng Giêng, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 24, 3-21   Tin Mừng:...

Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng Tám, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gs 24, 1-13 Tin Mừng: Mt...

Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng Giêng, Thánh Ti-mô-thê và Thánh Ti-tô, Giám Mục, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   2 Tm 1,1-8   Hoặc:  Tt 1,1-5   Tin...

Câu “Chúng tôi tín thác vào Chúa” vẫn được in trên tất cả tờ...

By phanxicovn Câu khẩu hiệu “Chúng tôi tín thác vào Chúa” (In God We Trust) trên tất cả các tờ giấy bạc của Mỹ cath.ch, Maurice...

Thứ Hai, Ngày 07 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn...