Sunday, 24/03/2019
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Bánh Mì Chúa Nhật 2 Thường Niên C

https://youtu.be/SrYQsgRcvBQ  

Thứ Hai, Ngày 21 Tháng Năm, Tuần 7 Thường Niên | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ: Tv 12,6 Lạy Chúa, con...

Thứ Sáu, Ngày 09 Tháng Hai, Kính Thánh Tâm Chúa | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 V 11, 29-32; 12,19   Tin...

Thứ Tư, Ngày 20 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...

Nhà Thờ Đức Mẹ Cầu Thang | Những điều trông thấy

Lm Trần Thế Tuyên Những điều trông thấy... Hầu như ngày nào khi có giờ, tôi thường đi bộ dạo quanh Rôma. Rôma, thành phố cỗ...