Sunday, 23/01/2022
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 22.12 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 23,7 Hỡi cửa đền, hãy vươn cao lên, cao lên...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 27, 2019 – June 2, 2019

May 27, 2019 « May 26  |  May 28 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Memorial of Saint Augustine of Canterbury In the first...

Thứ Ba, Ngày 08 Tháng Tám, Thánh Đa-minh, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 7,7-10 Tin Mừng   Lc 9,57-62 Ca...

Thứ Hai 28.06, Thánh Irênê, Giám mục, Tử đạo | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Các thánh đã theo chân Đức Ki tô, được vui mừng...