Thursday, 23/09/2021
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 20.07 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù trì, thân...

Thứ Năm 23.09, Lễ Thánh Piô Năm Dấu, Linh mục | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)             Ca nhập lễ Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,...

Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Một, Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc Và Các...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 Hoặc:   Kn...

Chúa Nhật, 31 Tháng Mười Hai, Lễ Thánh Gia, B | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  St 15,1-6; 21,1-3   Bài đọc...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/mMB99z45SYo *** Mời xem các bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Quanh Năm, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Chúa Giêsu...