Monday, 27/05/2019
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 23, 2018 – April 29, 2018

April 23, 2018 « April 22  |  April 24 » DAILY MEDITATION Monday of Fourth Week of Easter by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the first reading, Peter explains the baptism...

Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Tám, Đức Ma-ri-a Trinh Nữ Vương, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  Tv 44,10 Lạy Chúa, bên...

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12, Các Thánh Anh Hài Tử Đạo, Lễ kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Các hài nhi vô tội xưa bị giết vì Đức...

Bài giảng Chúa Nhật XXII Quanh Năm A

Thân phận làm Đấng Cứu Thế Giêrusalem, Tư Tế hành hình. Thập giá gánh lấy tội tình Như chiên sát tế chương trình ngàn xưa. Phêrô can gián...