Sunday, 23/01/2022
Trang chủ Lời Chúa Hãy nâng tâm hồn lên

Hãy nâng tâm hồn lên

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 23 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ: Tv 65,4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy...

Thứ ba, Ngày 10 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta...

Thứ Ba, Ngày 06 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 16,6.8 Con kêu lên...

Ngày 03 Tháng Mười Hai, Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, B | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Is 63, 16b-17.19b; 64,...

Ngưỡng mộ, nhưng tới đâu? Thận trọng trong “việc phong thánh”

Tháng 7 – 2007: Người hành hương sờ chân tượng Thánh Phêrô bằng đồng ở Đền thờ Thánh Phêrô, Rôma. Bức tượng được nhà...