Thursday, 01/10/2020
Trang chủ Lời Chúa Hãy nâng tâm hồn lên

Hãy nâng tâm hồn lên

Tin xem nhiều

Ngày 16.04, Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Kn 10,20-21 Lạy Chúa, người công chính đồng tâm ca...

Nói về Cha Trương Bửu Diệp | bài 4 | Lm Phêrô Trần Thế...

Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sống với đàn chiên và chết cho đàn chiên. Bài số 1, 2 và 3 nói về Cha...

Ngày 25 Tháng Hai, Chúa Nhật 2 Mùa Chay | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc 1: St 22,1-2.9a.10-13.15-18   Bài đọc 2: ...

Thứ Ba, ngày 17 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ   cf Hc 36,18 Lạy Chúa, xin ban bình an cho những...

Thứ hai, ngày 30 tháng mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 8, 12-17 Tin Mừng: Lc...