Wednesday, 22/09/2021
Trang chủ Lời Chúa Hãy nâng tâm hồn lên

Hãy nâng tâm hồn lên

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 29 Tháng Bảy, Thánh Mácta, Lễ Nhớ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Lc 10,38 Đức Giê-su vào làng kia, có một phụ nữ...

Đại Lễ Giáng Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/s9Q-fFYI57E VỌNG GIÁNG SINH Download File PDF | File MP3 GIÁNG SINH LỄ ĐÊM ĐÁP CA Download File...

Thứ Hai Ngày 05 Tháng Sáu, Thánh Bô-ni-phát, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ, Tuần 9...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Tb 1,3; 2,1a-8 Tin Mừng: Mc...

Daily Readings Audio | March 26, 2018 – April 1, 2018

March 26, 2018 « March 25  |  March 27 » ooo Monday of Holy Week Lectionary: 257 Reading 1 Is 42:1-7 Here is my servant whom I uphold, my chosen one with...

Chúa Nhật 3 Thường Niên C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/S51FhhILP8k ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy