Sunday, 11/04/2021
Trang chủ PX Trương Bửu Diệp

PX Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Đức Thánh Cha thăm Nhà Bảo tàng Occupations and Freedom Struggles ở Vilnius

‘Lạy Chúa, trong nơi tưởng nhớ này, chúng con khẩn cầu rằng tiếng kêu khóc của Người giữ chúng con biết cảnh tỉnh.’ 23 tháng...

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Sáu | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 1,1-7 Tin Mừng: Mt...

Thứ Ba, Ngày 21 Tháng Tám, Thánh Pi-ô X, Lễ Nhớ| LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa đã chọn thánh Pi-ô...

Thánh lễ của Đức Giáo hoàng: Trung tâm Palexpo mặc tuyền trắng

cath.ch, Bernard Hallet, 2018-06-20  Trang hoàng cho thánh lễ của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Palexpo đã sẵn sàng. © Berrnard Hallet...

Thứ Bảy, ngày 20 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh chính...