Monday, 25/05/2020
Trang chủ PX Trương Bửu Diệp

PX Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Đức Thánh Cha chào ban nhân viên và các gia đình Vatican: Chúc mừng...

Hãy ngắm nhìn Đấng rất hạnh phúc trong cảnh hang đá – Đấng đầy niềm vui! 21 tháng Mười Hai, 2018 16:34 JIM FAIR Đây không phải...

Panô Chúa Nhật 3 Mùa Chay B

NguoiAnGiang Đức Giêsu tẩy uế Đền Thờ (Mt 21: 12 -13; Mc 11: 15 -17; Lc 19: 45 -46) 13 Gần đến lễ Vượt Qua của...

Đức Phanxicô, người thuyết phục nữ ca sĩ Katy Perry đến gần với Chúa

fr.aleteia.org, Caroline Becker, 2018-07-19 Nếu sự nghiệp ca nhạc luôn là trọng tâm đời cô thì giờ đây nữ ca sĩ Katy Perry muốn tập...

Ngày 24 Tháng Mười Hai. Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, B, Thánh Lễ Ban Sáng | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16   Bài đọc 2: ...

Thứ Ba, Ngày 08 Tháng Tám, Thánh Đa-minh, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 7,7-10 Tin Mừng   Lc 9,57-62 Ca...