Wednesday, 17/07/2019
Trang chủ PX Trương Bửu Diệp

PX Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

Panô Chúa Nhật X Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 3, 20-35 Xa-tan đã tận số Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khí ấy, Đức Giê-su và các môn đệ...

Thứ Ba, ngày 15 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...

Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Panô Thứ Tư Lễ Tro

NguoiAnGiang Tin Mừng: Mt 6,1-6.16-18 Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo...

Bài giảng Lễ Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa | Ngày đầu năm dương lịch

Tóm ý: Mục đồng hối hả đi tìm Theo như thần sứ chỉ điềm báo tin. Hài nhi Thiên Chúa giáng sinh Nằm trong máng cỏ an bình...