Monday, 23/09/2019
Trang chủ PX Trương Bửu Diệp

PX Trương Bửu Diệp

Tin xem nhiều

“Khói mây chiều buồn vương theo gió” | Chuyện Phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần 29 Thường niên năm B 21-10-2018 “Khói mây chiều buồn vương theo gió” Sáo êm ru hiu hắt lời thơ Lòng lắng...

Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Tám, Thánh Âu-tinh, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Hc 15,5 Chúa cho người...

Chúa Nhật, Ngày 8 Tháng Tư, Kính Lòng Thương Xót Chúa, Tuần 2 Phục Sinh, LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  1 Pr 2,2 Như những...

Thứ Bảy, Ngày 07 Tháng Bảy, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Thứ tư, ngày 06 tháng mười hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc :  Is 25,6-10a Tin Mừng:  Mt...