Sunday, 03/07/2022

11 điều cần biết về Thánh Charles de Foucauld

Tri Khoan chuyển ngữ Vị linh mục tử đạo đã sống giữa những người Tuareg trong sa mạc Algeria và mang Tin Mừng đến những...

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

TRUYỀN THÔNG

Lịch Phụng Vụ Tháng 05.2022, năm C | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn THÁNG NĂM THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ        DL            AL       Màu lễ phục 1-5 1-4 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv...

Ngày 03 tháng 07, Chúa Nhật 14 Thường Niên | LTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:   Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi...

Thứ Bảy đầu tháng, ngày 02 tháng 07, Kính Đức Mẹ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra vua cai...

Tin xem nhiều

Thánh giá lớn nhất thế giới ở Michigan

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 7 21, 2020 ...

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Giêng, Kính Thánh Tâm Chúa | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 8,4-7.10-22a   Tin Mừng: Mc...

Thứ Hai, Ngày 26 Tháng Sáu | Lời Chúa trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 12,1-9 Tin Mừng: Mt 7,1-5 Ca...

Ngày 30 Tháng Tư, Chúa Nhật III Phục Sinh, A | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Cv 2,14.22b-33 Bài đọc 2: ...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá

Vừa đến giáp núi Cây Dầu Chuẩn bị vào chốn buồn sầu khổ đau Một lần thành thánh xôn xao Con Vua Đavit ngôi cao uy quyền Chúa...