Tuesday, 27/09/2022

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

TRUYỀN THÔNG

Lịch Phụng Vụ Tháng 09.2022, năm C | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn THÁNG CHÍN   DL             AL         Lễ phục 1-9 6-8 X Thứ Năm đầu tháng. 1 Cr 3,18-23; Tv 23,1bc-2.3-4ab.5-6; Mt 4,19; Lc 5,1-11. 2 7 X Thứ...

Thứ Ba 27.09.2022 | Thánh Vinh Sơn Phaolô | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: Lc 4, 18 Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa...

Thứ Hai 26.9.2022 | Th. Jean de Bréboeuf và Isaac Jogues...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   x Ap 7,14 Chúng ta hãy hân hoan mừng lễ các...

Tin xem nhiều

Bánh Mì Chúa Nhật 4 Thường Niên C

Franc Lee https://youtu.be/w_hnxqoLx0o

‘Thiên Chúa đã chọn gọi chúng tôi’: Câu chuyện của hai anh em được...

Jonah McKeown Denver Newsroom, 12 tháng Sáu, 2020 / 12:02 sáng MT (CNA). - Peyton and Connor Plessala là hai anh em quê ở Mobile,...

Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Một, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 28.03 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Nghi thức tưởng niệm Chúa vào Giê-ru-sa-lem Anh chị em thân mến, chúng ta...

Thứ Hai, ngày 06.12 | Thánh Nicôla | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ Gr 31, 10; Is 35,4 Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa,...