Wednesday, 17/08/2022

Từ tiếp viên hàng không đến dòng kín: Hành trình bất...

Tri Khoan chuyển ngữ Matilde Latorre  29/06/22 Sơ Evelyn đã từ bỏ công việc trong một hãng hàng không lớn của Singapore để dâng mình cho Chúa...

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

TRUYỀN THÔNG

Lịch Phụng Vụ Tháng 08.2022, năm C | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn THÁNG TÁM Ý cầu nguyện: Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bị ảnh...

Thứ Tư 17.08.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 21 Thường Niên, C...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | June 25, 2018 – July 1, 2018

June 25, 2018 « June 24  |  June 26 » DAILY MEDITATION by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the first reading, we hear of the fall of the northern kingdom...

Thứ Ba, ngày 08 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo...

Thứ Hai 25.10 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)       Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa,...

Đức Thánh Cha Phanxicô chọn Cha Aemilius làm tân thư ký riêng của ngài

Linh mục người Uruguay từng giúp đỡ giới trẻ đường phố 27 tháng Một, 2020 13:05 DEBORAH CASTELLANO LUBOV “Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn Cha Gonzalo...

Thứ Tư 30.06 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 46,2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng...