Friday, 19/08/2022

Từ tiếp viên hàng không đến dòng kín: Hành trình bất...

Tri Khoan chuyển ngữ Matilde Latorre  29/06/22 Sơ Evelyn đã từ bỏ công việc trong một hãng hàng không lớn của Singapore để dâng mình cho Chúa...

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

TRUYỀN THÔNG

Lịch Phụng Vụ Tháng 08.2022, năm C | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn THÁNG TÁM Ý cầu nguyện: Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bị ảnh...

Thứ Sáu 19.08.2022 | Thánh Gioan Êuđê, linh mục | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin...

Thứ Năm 18.08.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin...

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 20 Tháng Sáu | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 8,1-9 Tin Mừng: Mt...

Cảnh quay của camera bay trên Núi Thánh Micae sẽ hướng ý nghĩ của...

Cảnh quay của camera bay trên Núi Thánh Mi-ca-e sẽ hướng ý nghĩ của chúng ta về những điều thuộc thượng giới Zelda Caldwell 03...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 7, 2018 – May 13, 2018

May 7, 2018 « May 6  |  May 8 » DAILY MEDITATION by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the first reading, Paul and Timothy travel to cities on the Aegean...

Từ “tất cả các vị thần” đến “tất cả các vị tử vì đạo”:...

Marinella Bandini | 09/04/21 Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 51: Biểu tượng này của Rôma đã trở thành một nhà thờ suốt 1.400 năm qua. Quý...

Chúa Nhật 1 Mùa Chay | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca
ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy