Sunday, 01/10/2023

Lịch Phụng Vụ Tháng Mười năm 2023 | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn THÁNG MƯỜI THÁNG MÂN CÔI Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời...

PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

Nói về Cha Trương Bửu Diệp | bài 3 | Lm...

Linh mục PX. Trương Bửu Diệp, Cha sở Tắc Sậy, là linh mục thân Pháp? Đó là một trong những nguyên nhân đưa đến cái...

Công trình đặc biệt về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ðặt chân đến đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, khách hành hương có thể chiêm ngắm một công trình độc đáo mà...

TRUYỀN THÔNG

Lịch Phụng Vụ Tháng Mười năm 2023 | Tâm Thành

Tâm Thành biên soạn THÁNG MƯỜI THÁNG MÂN CÔI Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời...

Thứ Hai 02.10.2023 | Các Thiên Thần Hộ Thủ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây Bài đọc:   Xh 23,20-23 Thiên sứ của...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Quanh Năm, A |...

CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM Sách Tiên Tri Ezekiel 18.21-28; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Philipphê 2.1-11 và Phúc Âm Thánh Matthêu 21.28-32 Tin Mừng Chúa Giêsu...

Tin xem nhiều

Thứ Năm, ngày 17 tháng 2, Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 15,5-6 Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con...

Thứ Ba, ngày 27.04 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng...

Thứ hai, ngày 25 tháng chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Er 1,1-6  Tin Mừng: Lc 8,16-18 Ca...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca
ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai, Ngày 29 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  2 Sm 15, 13-14....