Tuesday, 18/02/2020

Daily Archives: 02/02/2020

Tin xem nhiều

Ngày 24 Tháng Hai, Chúa Nhật 7 Thường Niên | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...

Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Thái Lan đừng sợ tương lai

Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Thái Lan đừng sợ tương lai Chúng ta hãy bước ra ngoài để gặp gỡ Đức Ki-tô, vì...

Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng Mười, Thánh Si-mon và Thánh Giu-đa, Tông Đồ, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Ep 2, 19-22 Tin Mừng   Lc...

Giáo hoàng, “quốc vương” thoát được nghi thức hoàng gia

by phanxicovn cath.ch, I.MEDIA, 2018-07-20 Đức Giáo hoàng không phải chỉ là nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo, ngài còn là một “quốc vương”. Ngài...

Thứ Tư, 13.11 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 87,3 Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện...