Wednesday, 01/04/2020

Daily Archives: 14/02/2020

Tin xem nhiều

Chúa Nhật IV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/yFhfIyN77VU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai, 02.12 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Gr 31,10, Is 35,4 Muôn dân hỡi, lắng nghe lời...

Thứ Hai, ngày 19 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin...

Thứ Sáu Tuần Thánh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/MvN-SEurT6I ĐÁP CA Nghe và Download File MP3 | File PDF CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Nghe và Download...

Rumani: Một bài hát đặc biệt dành tặng Đức Phanxicô

by phanxico.vn cath.ch, 2019-05-14 Gần đến ngày Đức Phanxicô lên đường đi Rumani từ ngày 31 tháng 5 đến 2 tháng 6 – 2019, một bài...