Sunday, 08/12/2019
Trang chủ Vững niềm tin Những điều trông thấy

Những điều trông thấy

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 1,8-14.22 Tin Mừng: Mt 10,34-11,1 Ca...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 2, 2018 – April 8, 2018

April 2, 2018 « April 1  |  April 3 » DAILY MEDITATION Monday within the Octave of Easter by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the Acts of the Apostles, Peter chastises...

Thứ Bảy, Ngày 16 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc :  Hc 48,,1-4.9-11   Tin Mừng:  Mt...

Chúa Nhật 2 Mùa Chay C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/HMwea-mbwCQ ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Download File PDF | File...

Thứ Tư, Ngày 23 Tháng Tám, Kính Thánh Rô-xa Li ma, Trinh Nữ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tl 9,6-15   Tin Mừng: Mt...