Sunday, 24/03/2019
Trang chủ Vững niềm tin Những điều trông thấy

Những điều trông thấy

Tin xem nhiều

Vatican không còn bí mật với bạn

by phanxicovn Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican. © MASSIMO SESTINI / ITALIAN POLICE / AFP Hai nhà Vatican học nổi tiếng đã gom lại trong...

Ngày 18 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 33 Thường Niên, B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Gr 29,11.12.14 Chúa phán: “Ý...

Panô Chúa Nhật IV Thường Niên

NguoiAnGiang Tin Mừng:  Mc 1, 21-28 Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Tại thành Ca-phác-na-um, ngày...

Chúa Nhật Lễ Lá B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/oKHhnBVU1Oc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF  

Thứ sáu, ngày 05 tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Ga 3, 11-21   Tin Mừng:...