Monday, 27/01/2020
Trang chủ Vững niềm tin Những điều trông thấy

Những điều trông thấy

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 28 Tháng Năm, Tuần 8 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã...

Thứ Tư, Ngày 03 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Ga 2, 29 –...

Thứ Ba, ngày 28 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng...
video

Xin Cha chuyển cầu 37 (Bản Full) | Những thông tin lạc quan…

Tâm Thành trình bày https://youtu.be/k1UgNJv4xto

Những lời nguyện của linh mục trong thánh lễ mà bạn không thể nghe...

by phanxicovn Aleteia | Philip Kosloski Trong phần lớn lịch sử Giáo hội, có nhiều lời nguyện của linh mục trong thánh lễ mà cộng đoàn...