Tuesday, 18/06/2024
Trang chủ Vững niềm tin Những điều trông thấy

Những điều trông thấy

Tin xem nhiều

Chúa Nhật, Ngày 03 Tháng Sáu, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Lễ Trọng | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 80,17 Chúa nuôi dân...

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 10 13, 2020CNA Staff,...

Thứ Tư, Ngày 31 Tháng Giêng, Thánh Gio-an Bốt-cô, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)Bài đọc:  2 Sm 24, 2.9-17 Tin Mừng:...

Daily Readings Audio | January 1, 2018 – January 7, 2018

January 1, 2018  « December 31  |  January 2 »The Octave Day of Christmas Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God Lectionary: 18Reading 1 Nm 6:22-27...

Thứ Sáu, Ngày 04 Tháng Tám, Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)Bài đọc:   Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b.37Tin Mừng   Mt...