Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 15/02/2020

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | March 26, 2018 – April 1, 2018

March 26, 2018 « March 25  |  March 27 » ooo Monday of Holy Week Lectionary: 257 Reading 1 Is 42:1-7 Here is my servant whom I uphold, my chosen one with...

Thứ Tư, ngày 12.02, kính Thánh Giuse | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người quản gia trung tín và khôn...
video

Bánh Mì Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C

Franc Lee https://youtu.be/UzKTzizMNEk Franc Lee

Thứ Năm, 12.12, Lễ Ðức Mẹ Guadalupe, Lễ Kính | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Kh 12, 1 Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa đã yêu thế gian Bằng một tình yêu trao ban tận cùng Con Chúa nhập thể sống chung Cay chua mặn ngọt lao lung kiếp...