Sunday, 29/03/2020

Daily Archives: 25/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, 19.11 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: Gr 29,11.12.14 Chúa phán: “Ý định của Ta là làm cho...

Bài giảng Chúa Nhật IV Quanh Năm B

Tóm ý: Ca-phar-naum khu thương mại Hưu Lễ, Chúa giảng dạy tại hội trường. Giáo huấn cao siêu khác thường Uy quyền, thẳng thắn không nhường không nương. Tà...

 Thứ Hai, Ngày 9 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Gn 1,1-2,1-11 Tin mừng: Lc 10,25-37   Ca...

Vòng quanh thế giới với 12 máng cỏ đẹp nhất của các nước

by  phanxicovn Hungaria, Argentina, Tháp Ngà, Guatemala, Xích đạo, Canada, Tây Ban Nha, Kenya, Trung quốc, Ấn độ, Pêru, Mêhicô. Argentina Hungaria Canada Trung quốc Tháp Ngà Xích Đạo Tây Ban Nha Guatemala Ấn...

Daily Readings Audio | February 5, 2018 – February 11, 2018

February 5, 2018  « February 4  |  February 6 » Memorial of Saint Agatha, Virgin and Martyr Lectionary: 329 Reading 1 1 Kgs 8:1-7, 9-13 The elders of Israel and...