Tuesday, 18/02/2020

Daily Archives: 04/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Mười Hai, Ngày Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Ga 2,3-11   Tin Mừng:  Lc...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Tóm ý: Tư tế âm mưu giết Chúa Giu-đa, tiền bạc, héo úa lòng nhân. Sư phụ đong đếm đo cân Ba mươi đồng chẵn nghĩa ân Thầy...

Thánh nào mang Chúa Giêsu Hài Đồng trên vai?

By phanxicovn - 19/10/2017 Hình: Thánh Christophe, bức khảm mặt tiền nhà Graz ở nước Áo. fr.aleteia.org, Caroline Becker, 2017-08-01 Thánh Christopher thường mang hình ảnh của một...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | June 25, 2018 – July 1, 2018

June 25, 2018 « June 24  |  June 26 » DAILY MEDITATION by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the first reading, we hear of the fall of the northern kingdom...

Thứ Tư, ngày 11 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định...