Giám mục và tổng giám mục khác nhau như thế nào?

813

by phanxicovn

Tổng Giám mục Michel Aupetit được giáo phận Paris

fr.aleteia.org, Alain Kléan, 2017-12-07

Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục giáo phận Paris ngày 7 tháng 12 năm 2017. Nhưng giám mục và tổng giám mục khác nhau như thế nào?

Giám mục Michel Aupetit được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục giáo phận Paris. Chức vụ này cho ngài một địa vị danh dự ưu tiên trên các giám mục giáo hạt, có nghĩa là các giám mục trong phạm vi giáo phận của mình. Ngoài ra ngài còn đứng đầu một giáo tỉnh. Nước Pháp có mười lăm giáo tỉnh, mỗi giáo tỉnh có lịch sử riêng và vùng đất riêng của mình. Giáo tỉnh Paris có bảy giáo phận của Ỵle-de-France và của Quân đội.

Như thế một tổng giám mục có quyền trên các giám mục khác của giáo tỉnh không? Không. Theo giáo luật, tổng giám mục hưởng các đặc quyền cổ xưa gắn liền với giáo phận của mình với một phẩm giá vượt trội hơn một giám mục thường. Nhưng một giám mục vẫn là người duy nhất đứng đầu giáo phận mình vì giám mục đại diện cho sự liên tục trong sứ mạng tông đồ, là người kế thừa các tông đồ. Nhưng các giám mục cùng một giáo tỉnh được kêu gọi để điều khiển theo cách đồng đội. Do đó, là tổng giám mục là có một số quyền tài phán nào đó trên các giám mục khác trong giảo tỉnh, nhưng không có quyền cao hơn. Chính xác hơn, vai trò của tổng giám mục là tổ chức hợp tác giữa các giáo phận trong giáo tỉnh, nhưng mỗi giám mục giữ quyền xét xử thiêng liêng trong giáo phận mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch