Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 20/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 07 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 69,2.6 Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con, muôn lạy...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 11, 2020 – May 17, 2020

May 11, 2020 « May 10  |  May 12 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây When Paul cured a cripled man, the crowds...

Ông Louis Nhiệm nhận ơn lành Cha Diệp chuyển cầu | Xin Cha chuyển...

Xin mời thưởng thức những câu chuyện rất thật: Xin Cha chuyển cầu 4: Ông Louis Nhiệm, quê Hoà Thành,  tin tưởng và nhận được ơn lành...

Panô Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm B

NguoiAnGiang Tin Mừng:  Lc 1,26-38 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Bà Ê-li-sa-bét có...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | September 30, 2019 – October 6, 2019

September 30, 2019 « September 29  |  October 1 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Obligation memorial Jerome, priest and doctor of the...