Sunday, 20/10/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XXII Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Đừng chọn chỗ nhất mà ngồi, Khách quí chợt đến, thân tồi rút lui. Chỗ thấp, an phận, làm vui, May thời gặp vận, ngóc...

Ngày 09 Tháng Mười Hai, Chúa Nhật 2 Mùa Vọng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x Is 30,19.30 Này dân Si-on hỡi, Chúa sắp ngự...

Thứ Bảy, ngày 11 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ:  Cl 2, 12 Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy,...

Bài giảng Chúa Nhật XXIII Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Theo Ta, dứt bỏ gia đình, Vợ con, bằng hữu thân tình… đứng sau. Ôm vác thánh giá đã trao, Từ bỏ ham muốn… bước...

Không thể xem bạo lực với phụ nữ là bình thường

by phanxicovn Vatican Insider | Andrea Tornielli | 18-01-2018 PUERTO MALDONADO, PERU Đức Giáo hoàng gặp gỡ dân chúng ở Puerto Maldonado, và ngài nhắn nhủ họ...