Saturday, 07/12/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Cùng ngày thứ nhất trong tuần Hai mộn đệ Chúa chưa nhuần Thánh Kinh. Tại sao Chúa lại hy sinh? Chết oan! lụn bại niềm tin nhiều...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | June 25, 2018 – July 1, 2018

June 25, 2018 « June 24  |  June 26 » DAILY MEDITATION by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the first reading, we hear of the fall of the northern kingdom...

Thứ Sáu, ngày 26 Tháng Bảy, Thánh Gioakim và Anna, Song Thân Đức Maria...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Chúng ta hãy ngợi khen thánh Gio-a-kim và thánh An-na nơi...

Thứ Sáu, Ngày 31 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 2,1a.12-22 Tin Mừng: Ga 7,1-2.10.25-30 Ca...

Thứ Tư, Ngày 26 Tháng Chín, Thánh Jean de Bréboeuf và Isaac Jogues, Linh Mục...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   x Ap 7,14 Chúng ta...