Thursday, 23/09/2021

Tin xem nhiều

Sự tích Mão Gai Thánh

by phanxico.vn lavie.fr, Laurence Desjoyaux , 2019-04-17 Vương miện gai mà người La Mã ngày xưa đã đặt lên đầu Chúa Kitô vẫn còn nguyên sau...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật XIX Thường Niên, B | Quang Hoài

Quang Hoài https://youtu.be/4sFB7yId0Aw Download File PDF tại đây Quang Hoài

Mừng Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi | Vo Ha

vo ha Chúa Nhật trước, Phụng Vụ Công Giáo dành riêng Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sau Lễ Chúa Giêsu lên trời, dựa vào...

Thứ Tư, ngày 24 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù trì, thân...

Thứ Năm, ngày 30.01 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,...