Monday, 27/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 20 Tháng Chin, Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và Các Bạn, Tử...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tm 3,14-16 Tin Mừng: Lc...

Ngày 09 Tháng Mười Hai, Chúa Nhật 2 Mùa Vọng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x Is 30,19.30 Này dân Si-on hỡi, Chúa sắp ngự...

Thứ Tư, Ngày 19 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x  Dt 10,37 Đấng phải đến sẽ đến, Người không...

Bài giảng Chúa Nhật XXIX Quanh Năm A

Thơ tóm ý: Biệt Phái bày mưu tính kế: Có nên nộp thuế Hoàng Đế hay không? Rõ ràng ý xấu bên trong Chúa đòi xem rõ...

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng Mười Hai, Thánh lễ Giáng Sinh | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Is 9,6 Một trẻ thơ chào đời để cứu ta,...