Tuesday, 19/01/2021

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 06 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người...

Thứ Tư, ngày 09 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo...

Thứ Hai, ngày 28.09 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Đn 3,31.29.30.43.42 Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho...

Chùm ảnh: Khám phá nhà thờ có lịch sử lâu đời nhất Sài Gòn

Bởi Brown Sugar - 2 May, 2019 --- Không chỉ là một cơ sở tôn giáo quan trọng, ngày nay nhà thờ Chợ Quán còn là...

Chúa Nhật 26 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://www.youtube.com/watch?v=PLmDlKRALFw ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy