Wednesday, 17/07/2019

Tin xem nhiều

Khiết tịnh và Tình yêu

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2018-19-10 Khốn cho khiết tịnh, nếu nó không được thực hành trong yêu thương, nhưng khốn cho yêu thương mà không có...

Nhà thờ tại địa điểm giáng sinh của Chúa Giêsu đang được trùng tu...

Stephen Beale 13 tháng Mười Hai, 2018 Nhà thờ Giáng sinh ở Bê-lem có niên đại giữa thế kỷ thứ VI. Nhà thờ Giáng sinh ở Bê-lem,...

Thứ Sáu, ngày 10 tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ed 18,21-28 Tin Mừng: Mt 5,20-26 Ca...

Thứ Ba, ngày 05 Tháng Hai, Thánh A-ga-ta, Đồng Trinh, Tử Đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ Đây là một số trinh nữ...

Panô Chúa Nhật X Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 3, 20-35 Xa-tan đã tận số Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khí ấy, Đức Giê-su và các môn đệ...