Monday, 25/05/2020

Tin xem nhiều

Cà phê võng

Đố ai nằm võng không đưa. Đố ai quên được quán trưa bên đường. Sau phiên họp khai mạc diễn ra ở Toà Giám Mục Cần...

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Năm, Ngày 29 Tháng Sáu, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ, Lễ Trọng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Cv 12,1-11 Bài đọc 2:  ...

Chúa Nhật, ngày 06 Tháng Một, Lễ Hiển Linh | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x  Ml 3,1;  1 Sb 19,12 Này Chúa Tể càn...

Danh ca Bocelli hát trước Đức Phanxicô ở Đại hội Gia đình Thế giới

by phanxicovn aciprensa.com, 2018-08-25 Tối thứ bảy 25 tháng 8, tại sân vận động Croke Park, danh ca Ý Andrea Bocelli đã hát trước Đức Phanxicô...