Sunday, 24/03/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF PANÔ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY Franc Lee

Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu| LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu...

Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng Tám | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao...

Thứ Hai, Ngày 08 Tháng Mười, Lễ Tạ Ơn | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Et 13,9.10-11 Lạy Chúa,...

Thứ Năm, ngày 07 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ    Tv 105,47 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin...