Sunday, 29/03/2020

Daily Archives: 18/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Hai, 18.11, Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Tv 44,17-18 Lạy Chúa, Chúa phong các Tông Đồ làm vương...

Chúa Nhật 2 Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/kG2jwUZtb_s ĐÁP CA Nghe và Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Nghe và Download File MP3 | File...

Bài giảng Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Matta đón Chúa vào nhà, Lăng xăng dọn dẹp lo trà dọn cơm. Cố gắng hầu tiếp thật xôm, Maria vô sự ngồi ôm chân...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/Dp_yakHjfBE ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Yêu Thầy có nghĩa giữ lời: Thương yêu nhau mãi, Thầy mời, Thầy kêu. Cuộc sống khốn khổ buồn hiu, Vinh quang, phú quí, làm xiêu lòng...