Tuesday, 18/02/2020

Daily Archives: 07/02/2020

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 21, 2019 – January 27, 2019

January 21, 2019 « January 20  |  January 22 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Memorial of Saint Agnes, Virgin and Martyr The letter to the Hebrews expresses...

Thứ Ba, ngày 25 Tháng Sáu, Tuần 12 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 27,8-9 Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành...

Thứ Năm, ngày 27 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 27,8-9 Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành...

Thứ Năm, Ngày 01 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 V 2, 1-4.10-12   Tin Mừng:...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | July 16, 2018 – July 22, 2018

July 16, 2018 « July 15  |  July 17 » DAILY MEDITATION by Fr. Peter Tran The prophet Isaiah said that God finds no pleasure with the number of your...