Monday, 25/05/2020

Monthly Archives: January 2020

Tin xem nhiều

Ngày 18 Tháng Hai, Chúa Nhật 1 Mùa Chay, B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   St 9,8-15   Bài đọc 2: ...

Biển Galilê: Thuyền và bến cảng | Đời sống thời Kinh Thánh

Scarlett Le & Tam Le | Đời Sống Thời Kinh Thánh Biển Galilê, hay theo Cựu Ước còn gọi là Kinneret, không phải là biển...

Thứ Bảy, Ngày 16 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc :  Hc 48,,1-4.9-11   Tin Mừng:  Mt...

Thứ Ba, ngày 23 Tháng Bảy, Thánh Bighítta, Nữ Tu, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Cn 31,30.28 Người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca...

Panô Chúa Nhật 5 mùa Phục Sinh B

Franc Lee Tin Mừng   Ga 15,1-8 Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Tin Mừng...