Sunday, 23/01/2022
Trang chủ Tin tức Giáo Hội toàn cầu

Giáo Hội toàn cầu

Tin tức Giáo Hội toàn cầu

Tin xem nhiều

Kỹ thuật tô màu phim: Phục hồi tuyệt vời những thước phim năm 1896...

Tri Khoan chuyển ngữ Zelda Caldwell | 20/11/21 https://www.youtube.com/watch?v=3IVQ-1t92hA&t=5s Đức Giáo hoàng Lêô XIII (sinh năm 1810 - mất năm 1903) sống cùng thời với Napoléon Bonaparte,...

Ngày 27.09, Chúa Nhật 26 Thường Niên | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Đn 3,31.29.30.43.42 Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho...

Thứ Ba, ngày 12.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai...

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô | Tri Khoan chuyển ngữ

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: Những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội Marinella Bandini | 21/03/21 Nhà thờ Chặng đàng Ngày 32: Hai...