Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 2 Phục Sinh | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

79

Lời dẫn Chúa Nhật 2B Phục Sinh – TV 117

Hội Thánh tiên khởi của Chúa Kitô Phục Sinh là một đoàn tín hữu đông đảo và đồng tâm nhất trí. Hiệp nhất và yêu thương như vậy là nhờ ở đức tin. Đức tin này được khơi nguồn bởi Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện ra nhiều lần với các tông đồ. Thừa hưởng niềm tin vững vàng của các tông đồ chúng ta noi gương các tín hữu của Hội Thánh tiên khởi mà sống đạo. Ước chi mỗi gia đình mỗi giáo xứ từng ngày nên giống Hội Thánh tiên khởi hơn. Hội Thánh của Đức Kitô Phục Sinh phải là một Hội Thánh tràn đầy tin, yêu,phục vụ, bình an và niềm vui bởi vì tất cả chúng ta đã được công chính hoá nhờ sự chết và Phục Sinh của Đức Kitô.Sống trong niềm vui Phục Sinh chúng ta luôn dâng lời cảm tạ lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa thể hiện qua Đức Kitô Phục Sinh. Người là tảng đá góc tường của toà nhà Giáo Hội. Chúng ta cùng dâng lời ca nguyện.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy