Saturday, 30/05/2020

Daily Archives: 19/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 08 Tháng Sáu, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Tb 6,10-11; 7,1.9-17;8,4-8 Tin Mừng: Mc...

 Thứ Hai, Ngày 9 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Gn 1,1-2,1-11 Tin mừng: Lc 10,25-37   Ca...

Thứ Hai, Ngày 06 Tháng 11 | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 11, 29-36 Tin Mừng: Lc...

Bài tình ca mùa đông | Chuyện Phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần thứ 15 thường niên năm C 14/7/2019 Bài tình ca mùa đông Anh hát giữa đêm lạnh giá Tình còn mãi...

Chúa Nhật 16 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/LNa0px-N9Us ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy