Sunday, 23/01/2022
Trang chủ Tin tức

Tin tức

Các tin tức được cập nhật hàng ngày

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 10.11, Thánh Lêô Cả | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ   Tv 36,30-31 Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và...

Thứ Năm 05.08, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)             Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu...

Thứ Tư 17.11, Thánh nữ Êlisabét Hunggari | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)    Ca nhập lễ:  Mt 25,34.36.40 Chúa nói: “Hãy đến đây! Hỡi những kẻ Cha...

Ngày 27.06, Chúa Nhật 13 Thường Niên | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 46,2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | September 14, 2020 – September 20, 2020

September 14, 2020 Feast of the Exaltation of the Holy Cross DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây The Exaltation of the...