Sunday, 24/03/2019
Trang chủ Tin tức

Tin tức

Các tin tức được cập nhật hàng ngày

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một, Thánh Lê-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 15,14-21 Tin Mừng: Lc 16,1-8   Ca...

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/0ACH_Tr5ysM ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 5, 14-21 Tin Mừng  ...

Lại nói về… Một giáo hoàng đòi hỏi cao ở các tu sĩ

By phanxicovn cath.ch, 2017-07-28 Đòi hỏi đầu tiên của Đức Giáo hoàng về ơn gọi là ở chính ơn gọi. Rất nhiều Dòng tu và các tu...

Tháng Ba Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài...