Tuesday, 19/01/2021
Trang chủ Tin tức

Tin tức

Các tin tức được cập nhật hàng ngày

Tin xem nhiều

“Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người.” | Chuyện phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần thứ 19 thường niên năm C 11/8/2019 “Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người.” “Ru mai buồn từng cánh...

Thứ Tư, ngày 26.02, Lễ Tro | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  x. Kn 11,24-25.27 Lạy Chúa, Chúa một niềm thương xót mọi...

Thứ Sáu, ngày 29.05 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Kh 1,5-6 Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và...

Thứ Tư, ngày 25.03, Lễ Truyền Tin, Lễ trọng | LCTTL năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Dt 10, 5.7 Khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: “Lạy...

Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...