Sunday, 20/10/2019
Trang chủ Tin tức

Tin tức

Các tin tức được cập nhật hàng ngày

Tin xem nhiều

Phanxicô tặng các bạn trẻ tràng hạt

By phanxicovn 24/04/2019  Nhân dịp lễ Thánh Jorge, Đức Phanxicô tặng các bạn trẻ tràng hạt Tràng hạt ngày JMJ 2019 được làm tại Bê-Lem Ngày 23 tháng...

Chúa Nhật 20 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/4oomRexfmxA ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Bảy, ngày 15 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Ngày 12 Tháng Tám, Chúa Nhật 19 Thường Niên, | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao...

Chúa Nhật, ngày 06 Tháng Một, Lễ Hiển Linh | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x  Ml 3,1;  1 Sb 19,12 Này Chúa Tể càn...