Sunday, 29/03/2020

Daily Archives: 17/02/2020

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | December 17, 2018 – December 23, 2018

December 17, 2018 « December 16  |  December 18 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Today’s First reading from Genesis has the Israelite patriarch Jacob giving a...

Thứ Sáu, ngày 13.03 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 30,2.5 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng...

Thứ Tư, Ngày 18 Tháng Mười, Thánh Lu-ca, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   2 Tm 4,10-17 Tin Mừng   Lc...

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B

Thơ tóm ý: Có lời Tiên Tri chép rằng Sẽ sai sứ giả san bằng lối đi Chuẩn bị nhất quyết thực thi Để đón Cứu Chúa được...

Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXIX Thường Niên...

NGÂM THƠ DIỄN Ý Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Giọng ngâm: Trà Lý Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/ULKRbBjV7H8 NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên...