Wednesday, 01/04/2020

Daily Archives: 13/02/2020

Tin xem nhiều

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư 2018 năm B

Peter Tâm Thành biên soạn Ý cầu nguyện: Cầu cho Giới Trẻ. Xin cho giới trẻ biết quảng đại đáp lại ơn gọi của họ và...

Thứ Ba, Ngày 31 Tháng Bảy, Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ    Pl 2,10-11 Khi vừa nghe...

Thứ Hai, ngày 10.02, Thánh Scholastica, Đồng trinh | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ, vì Chúa Tể muôn...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 30, 2018 – May 6, 2018

April 30, 2018 « April 29  |  May 1 » DAILY MEDITATION Monday of Fifth Week of Easter by Rev. Peter Tuyen Tran ooo Our first reading recounts and episode in the...

Thứ Tư, ngày 24 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù trì, thân...