Tuesday, 18/06/2024

Tin xem nhiều

Ngài giảng dạy với uy quyền | Chúa Nhật IV Thường Niên B |...

vo ha Thánh Kinh cho biết Chính Thiên Chúa đã chọn Ông Abraham chừng 2000 năm trước Công Nguyên, làm tổ phụ dân Irael để dọn đường...

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa | Chúa Nhật 1 Thường Niên, B | Vo Ha

vo ha Mùa Giáng sinh 2020 đã qua sau Lễ Ba Vua. Hôm nay Chúa Nhật I Thường Niên B, Lịch Phụng Vụ Công Giáo Roma...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 13, 2019 – January 19, 2019

January 13, 2020 « January 12  |  January 14 »DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation websiteNghe đọc, Click vào đây Optional memorial Saint Hilary, bishop and doctor of...

Thứ Sáu 19.04.2024 | Lời Chúa năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây Bài đọc:   Cv 9,1-20 Người này là lợi...

Ý nghĩa tôn giáo của Hoa Huệ Pháp | Sổ tay Giáo Lý Viên

Việc dùng Hoa Huệ Pháp trong tôn giáo mang ý nghĩa gì?Chúng ta thấy biểu tượng Hoa Huệ Pháp mọi chỗ. Hoa Huệ...