Monday, 23/09/2019
Trang chủ Lời Chúa Bài giảng hàng tuần

Bài giảng hàng tuần

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 20 Tháng Chin, Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và Các Bạn, Tử...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tm 3,14-16 Tin Mừng: Lc...

Ai đã sáng tạo ra các Chặng Đàng Thánh Giá?

Philip Kosloski 08 tháng Ba, 2019 Có một vị thánh nào đó đã bắt đầu? Hay nhiều người? Trải qua nhiều thế kỷ, một trong những cách...

Thứ Hai, Ngày 28 Tháng Năm, Tuần 8 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã...

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/3t2SLub9vUs ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy