Thursday, 25/02/2021
Trang chủ Lời Chúa Bài giảng hàng tuần

Bài giảng hàng tuần

Tin xem nhiều

Ngày 22 Tháng Chín, Chúa Nhật 25 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi...

Thứ Năm, ngày 12 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định...

Thứ Tư, ngày 26 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 27,8-9 Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành...

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành...
video

XIN | Hugo Hiếu Nguyễn | Ns Đoàn Vi Hương

XIN | HUGO Hiếu Nguyễn trình bày cho SBTN: SING FOR OUR HEROES | đoàn vi hương | https://youtu.be/LFbVm5tI1Ug XIN 4.10.2020 đoànvihương - Khi loài người cúi đầu, cùng...