Tuesday, 25/02/2020
Trang chủ Lời Chúa Bài giảng hàng tuần

Bài giảng hàng tuần

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Tóm ý:  Bắt đầu sứ vụ công khai Chúa lãnh phép rửa giống ai mọi đàng. Trời mở, tiếng phán rõ ràng: Con Ta chí ái! Lòng tràn...

Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B

Thơ tóm ý: Coi chừng, tỉnh thức, cầu nguyện Vì không ai biết đến chuyện xảy ra. Như Ông Chủ đi phương xa Cửa nhà trao lại quản...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | December 24, 2018 – December 30, 2018

December 24, 2018 « December 23  |  December 25 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website In the book of Samuel, Nathan the prophet tells King David that...

Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng Chin, Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en, Ra-pha-en, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Tv 102,20 Chúc tụng Chúa...