Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 08/02/2020

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 09 Tháng Năm | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 11,19-26 Tin Mừng   Ga 10,22-30 Ca...

Panô Chúa Nhật XXX Quanh Năm B

Franc Lee Người mù thành Giêricô Và họ đến Yêricô. Lúc Ngài ra khỏi Yêricô cùng với môn đồ và dân chúng nhiều lắm, thì có...

Thứ Bảy, ngày 06 Tháng Bảy, Thánh Nữ Maria Goretti, Trinh Nữ, Tử Đạo...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã...

Thứ Hai, Ngày 18 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gr 23,5-8   Tin Mừng:  Mt 1,18-24   Ca...

Ngày 12 Tháng Tư, Thứ Tư Tuần Thánh | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 50,4-9a Tin Mừng: Mt 26,14-25 Ca...