Sunday, 08/12/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 17 Tháng Chín | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ   cf Hc 36,18 Lạy Chúa, xin ban bình an cho những...

Ngày 15 Tháng Tư, Chúa Nhật 3 Phục Sinh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ:  Tv 65,1-2 Cả trái đất,...

Thứ Tư, Ngày 31 Tháng Giêng, Thánh Gio-an Bốt-cô, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Sm 24, 2.9-17   Tin Mừng:...

Thứ ba, ngày 09 tháng tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 26,14 Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo...

Ngày 25 Tháng Tám, Chúa Nhật 21 Thường Niên | LCTTL năm C.

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 85,1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời...