Monday, 27/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, Ngày 04 Tháng Tám, Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh Mục, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ Gr 3,15 Chúa phán: “Ta...

Thứ Ba, ngày 26 Tháng Hai | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...

Thứ Năm, Ngày 15 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 104, 3-4 Tâm...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 1, 2019 – April 7, 2019

April 1, 2019 « March 31  |  April 2 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website In today’s first reading, God calls his people to rejoice as he...

Thứ Hai, Ngày 08 Tháng Giêng, Chúa Chịu Phép Rửa, B | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 55,1-11   Bài đọc 2: ...