Sunday, 29/03/2020

Tin xem nhiều

Ngưỡng mộ, nhưng tới đâu? Thận trọng trong “việc phong thánh”

Tháng 7 – 2007: Người hành hương sờ chân tượng Thánh Phêrô bằng đồng ở Đền thờ Thánh Phêrô, Rôma. Bức tượng được nhà...

Bài giảng Chúa Nhật II Quanh Năm B

Tóm ý: Đây “Chiên Thiên Chúa!” tinh tuyền Phải mang gánh lấy xích xiếng tội khiên Giống như hy lễ bò chiên Thiêu tế chuộc tội, ơn thiêng...

Thứ Tư, ngày 20 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 37, 22-23 Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc,...

Chúa Nhật 21 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/uVKcl0hGo0Q ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 85,8.10 Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp...