Wednesday, 12/08/2020

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | July 2, 2018 – July 8, 2018

July 2, 2018 « July 1  |  July 3 » DAILY MEDITATION by Fr. Peter Tran In the first reading, Amos performed his ministry as prophet in Northern Israel during...

Thứ Ba, ngày 29 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng...

Thứ Sáu, Ngày 02 Tháng Hai, Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Ml 3,1-4   Bài đọc 2: ...

Chúa Nhật 4 Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/I6BSKSUr8KI ĐÁP CA Nghe và Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Nghe và Download File MP3 | File PDF Nhóm...

Ngày 12 Tháng Tư, Thứ Tư Tuần Thánh | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 50,4-9a Tin Mừng: Mt 26,14-25 Ca...