Chúa Nhật 5 Phục Sinh | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

819

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Quốc Cường | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn
Nghe và Download File MP3 | File PDF

PANÔ PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C

Franc Lee