Thánh lễ hàng tuần cầu cho án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

433