Thứ Hai 23.01.2023 | Mồng 2 Tết kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên và Cha Mẹ | LCTTL năm C

220

Mời nghe các bài đọc hôm nay:
(Martha đọc)

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM QUÝ MÃO
Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Ca nhập lễ
Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn, lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân.

Nghe hoặc download File Bài Đọc 1 MP3 tại đây

Bài đọc 1 Hc 44,1.10-15
Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại.