Sunday, 20/10/2019

Daily Archives: 04/07/2019

Tin xem nhiều

Ngày 27 Tháng Ba, Thứ Ba Tuần Thánh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 26,12 Lạy Chúa, xin...

Thứ Tư, Ngày 26 Tháng Chín, Thánh Jean de Bréboeuf và Isaac Jogues, Linh Mục...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   x Ap 7,14 Chúng ta...

Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Mười Một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 2, 31-45 Tin Mừng: Lc...

Thứ Tư, Ngày 10 Tháng Mười, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...