Thursday, 17/10/2019

Daily Archives: 05/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ ba, ngày 31 tháng mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 8, 18-25 Tin Mừng: Lc...

Đức Phanxicô: Phân định là “thuốc chữa cho bệnh cứng nhắc”

by phanxicovn fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2017-09-14 Sáng thứ năm 14 tháng 9, Đức Phanxicô tiếp 114 tân giám mục vừa được phong giám mục trong năm...

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 3,1-11a.16-17a Tin Mừng: Mc 12,18-27 Ca...

Đồng phục của Đội cận vệ Thụy Sĩ đến từ đâu?

by phanxicovn famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2018-05-02 Các thông tin sai sẽ nói cho bạn đồng phục này do danh họa Michelangelo vẽ. Trên thực tế đồng...