Thursday, 17/10/2019

Monthly Archives: June 2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XXV Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Nghe đồn quản lý bất trung, Chủ gọi tính số kết chung thế nào? Quản lý cho gọi nợ vào? Sửa lại số nợ, đón...

Thứ Hai, Ngày 31 Tháng Bảy, Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 Cr 10,31 – 11,1 Tin...

Ngày 21 Tháng Giêng, Chúa Nhật 3 Thường Niên, B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Gn 3,1-5.10   Bài đọc 2: ...

Nụ hôn của quỉ | Chuyện dài mùa Thương Khó

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó. Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút 1. Bữa ăn...

Thứ Sáu, ngày 17 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ : Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào...