Wednesday, 17/07/2019

Monthly Archives: June 2019

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, Ngày 25 Tháng Ba, Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 7,10-14 Bài đọc 2:  ...

Ngày 19 tháng ba, Chúa Nhật 3 Mùa Chay, A | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Xh 17,3-7 Bài đọc 2: ...

Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Yêu Thầy có nghĩa giữ lời: Thương yêu nhau mãi, Thầy mời, Thầy kêu. Cuộc sống khốn khổ buồn hiu, Vinh quang, phú quí, làm xiêu lòng...

Bác sĩ thần kinh học Antoine Moulonguet: “Khảo sát con đường chữa lành tâm...

by phanxico.vn Bác sĩ nhà văn Antoine Moulonguet còn có bút hiệu là Antoine Sénanque, tác giả quyển sách Chữa lành khi không thể (Guérir quand c’est...

Thứ Tư, Ngày 03 Tháng Năm, Thánh Philip Phê và Gia Cô Bê, Tông Đồ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 Cr 15, 1-8 Tin Mừng  ...