Monday, 27/01/2020

Daily Archives: 13/07/2019

Tin xem nhiều

Khi lời của Đức Phanxicô tác động trên đức tin các tù nhân

by phanxicovn 3600 tù nhân ở Ciudad Juarez, Mêhicô nghe Đức Giáo hoàng trong chuyến đi Mêhicô tháng 2-2016 fr.aleteia.org, Arthur Herlin, 2017-10-30 Trong cuốn phim tài...

Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng C

Giữa tuần bận bịu bào chế: Thuốc ngủ nặng đô không ế bao giờ Cho vô thần trí vật vờ Lời Chúa lương thực, bến bờ BÌNH...

Thứ Ba, ngày 05 Tháng Hai, Thánh A-ga-ta, Đồng Trinh, Tử Đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ Đây là một số trinh nữ...

Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 85,8.10 Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp...

Ngày 16 Tháng Chín, Chúa Nhật 24 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  cf Hc 36,18 Lạy Chúa,...