Monday, 26/08/2019

Daily Archives: 13/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 3,1-11a.16-17a Tin Mừng: Mc 12,18-27 Ca...

“Gôngôtha” nghĩa là gì?

19 tháng Tư, 2019 Từ ngữ kinh thánh có một lịch sử rất thú vị. Trong hầu hết các trình thuật Tin mừng, Chúa Giê-su chịu...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Thánh Gia rồi đến Hiển Linh,Tất cả mừng Đấng Cứu Tinh nhân trần.Cuộc sống vất vả nhọc nhằn,Nhờ nghe bài giảng...

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Sáu, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ, Lễ Trọng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Đây hai vị tông đồ...

Bài giảng Chúa Nhật XIII Quanh Năm năm B

1. Bài giảng dạng Video https://youtu.be/knsf85HF4lw Tóm ý: Lạy Thầy xin đến chữa cho Con tôi sắp chết hết lo nỗi rồi. Chỉ Thầy có thể cứu thôi Đặt tay...