Sunday, 26/01/2020

Daily Archives: 15/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 30 Tháng Bảy, Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám Mục Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ     Hc 15,5 Chúa đã cho...

Thứ Tư, Ngày 04 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Mt 25,34 Chúa nói:...

Thứ Tư, ngày 01 tháng Ba | Lễ Tro | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách ngôn...

Thứ Năm, ngày 07 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ    Tv 105,47 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin...

Thứ Năm, ngày 13 tháng Sáu, Thánh Antôn Pađôva | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Hc 15,5 Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn,...