Tuesday, 25/02/2020

Monthly Archives: July 2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | July 01, 2019 – July 07, 2019

July 1, 2019 « June 30  |  July 2 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Optional Memorial of Saint Junipero Serra, Priest. The first...

Thứ Sáu, ngày 19 tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con đây, nhờ sống công minh chính...

Ngày 14 Tháng Mười, Chúa Nhật 28 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy...

Pháp: Tự cung tự cấp rau sạch nhờ phương pháp thủy canh

Nhà vườn đô thị (rộng khoảng 3,5 m2) của công ty MyFood, Hội chợ Nông nghiệp Paris 2019. | RFI / Tiếng Việt Ngoài việc uu tiên tiêu...