Wednesday, 15/07/2020

Daily Archives: 02/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ :  1 Pr 2,9 Anh...

Vì sao phải đọc chuyện cho trẻ con?

by phanxicovn fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2017-04-21 Đoc một câu chuyện cho một em bé là mở một chân trời kỳ ảo của chữ và của...

Xin cầu nguyện cho 2 Tân Chức ở Canada

Bạn bè thân hữu gần xa, Những anh em chủng sinh được bảo lãnh sang tu học ở Canada thường gặp nhiều khó khăn: Xa gia...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 15, 2019 – April 21, 2019

April 15, 2019 « April 14  |  April 16 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Monday of Holy Week Isaiah foretells the coming of...

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro | Lm Peter Trần Thế Tuyên

Thứ Tư Lễ Tro Sách Tiên tri Giêrêmia 2,12-18; Thư II của Thánh Phaolô gửi Côrintô 5,20-6,2 và Phúc Âm Matthêô 6,1-6.16-18 A. Video bài giảng https://youtu.be/JlMDmjUBCrc B. Bản văn Bài giảng | Download file...