Wednesday, 17/07/2019

Daily Archives: 02/07/2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 13 Tháng Chin, Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Hc 15,5 Chúa đã cho...

Đức Thánh Cha với các ngân hàng lương thực: Chống đói cũng có nghĩa...

Đức Thánh Cha nói với các ngân hàng lương thực: chống đói cũng có nghĩa là chống lãng phí ‘Tôi xin cảm ơn về về...

Bài giảng Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Dân làng không đón tiếp Người, Môn đệ lĩnh ý: Lửa Trời ra tay. Truyền giáo không để lấy oai, Nhưng là tìm lúc dịp...

Thứ Năm, Ngày 08 Tháng Sáu, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Tb 6,10-11; 7,1.9-17;8,4-8 Tin Mừng: Mc...

Ngày 29 Tháng Bảy, Chúa Nhật 17 Thường Niên, B | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : Tv 67,6-7.36 Thiên Chúa...